Szkolenia HR & prawne


Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę jak istotnym elementem działania każdej firmy jest znajomość i właściwy dobór środków prawnych i podatkowych.

Proponowane przez nas szkolenia odpowiadają na zmieniające się potrzeby rynku, i skupiają się przede wszystkim na potrzebach konkretnej branży proponując praktyczną wiedzę dotyczącą aktualnych regulacji prawnych.

Wraz z zespołem doświadczonych prawników przygotowujemy dla Państwa takie opracowanie zagadnień prawnych by nie tylko pogłębiać Państwa wiedzę w danym zakresie, ale przede wszystkim by skupić się na najbardziej praktycznych aspektach tematu, które następnie umożliwiają Wam świadome podejmowanie najbardziej optymalnych decyzji prawnych i biznesowych.

Proponujemy szkolenia między innymi z następujących zagadnień:

 • e-commerce i prawa konsumenta
 • RODO
 • RODO w kontaktach międzynarodowych
 • Prawo spadkowe dla przedsiębiorców
 • Prawo pracy
 • BHP
 • Kodeks postępowania cywilnego po zmianach
 • Prawa autorskie, prawa majątkowe
 • Klauzule abuzywne (zakazane) w umowach i kontraktach
 • Ja w urzędzie, czyli jakie prawa prawa mi przysługują, a jakie mam obowiązki. Zajęcia teoretyczne wraz z warsztatami.
 • Opłata adiacencka, renta planistyczna, ustalenie, rozłożenie na raty, czy można jej uniknąć?. Zajęcia teoretyczne wraz z warsztatami.
 • Umowa o roboty budowlane. Co musi zawierać umowa, jak zabezpieczyć swoje swoje prawa jako Wykonawca, a jak jako Inwestor. Zajęcia teoretyczne wraz z warsztatami.
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów. Plusy i minusy mediacji, kiedy należy z niej skorzystać? Co powinna zawierać ugoda? Zajęcia teoretyczne wraz z warsztatami.
 • Mobbing w pracy po nowelizacji przepisów.
 • Świadectwo pracy po nowelizacji przepisów
 • Najważniejsze zmiany w prawie pracy w roku 2019/ 2020.
 • Planowane zmiany w prawie pracy w roku 2020 r
 • Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych
 • Postępowanie w sporach sądowych