Cennik


Zajęcia językowe

(angielski / niemiecki / hiszpański, francuski) dla klientów indywidualnych


Grupa 6-8 osobowa

cena za godzinę zegarową za 1 osobę – 25zł

Grupa 4 lub 5-osobowa

cena za godzinę zegarową za 1 osobę – 30zł

Grupa 3-osobowa

cena za godzinę zegarową za 1 osobę – 35zł

Grupa 2 -osobowa

cena za godzinę zegarową za 1 osobę – 40zł

Zajęcia indywidualne z lektorem

cena za godzinę zegarową 70zł

Zajęcia językowe dla dzieci młodszych 5-6 lat w związku ze specyfiką wieku różnią się długością zajęć i dostosowywane są długością do możliwości dzieci. W ciągu roku zazwyczaj przez pierwsze 2-3 miesiące zajęcia trwają 30 min, następnie czas wydłużany jest do 45 min, i finalnie, jeśli rozwój dzieci i oswojenie się z grupa i lektorem na to pozwala, do 60 minut.

Czas trwania 30 min – ilość dzieci w grupie 4os cena 25zł/lekcję

Czas trwania 30 min – ilość dzieci w grupie 6os cena 20zł/lekcję

Czas trwania 45 min – ilość dzieci w grupie 4os cena 30 zł/lekcję

Czas trwania 45 min – ilość dzieci w grupie 6os cena 25zł/lekcję

Czas trwania 60 min – ilość dzieci w grupie 4os cena 30zł/lekcję

Czas trwania 60 min – ilość dzieci w grupie 6os cena 25zł/lekcję

Kurs Egzamin Ósmoklasisty

Język polski / angielski / niemiecki / Matematyka

(według preferencji)

Grupa 6-8 osobowa

cena za godzinę zegarową za 1 osobę – 25zł

Grupa 4 lub 5-osobowa

cena za godzinę zegarową za 1 osobę – 30zł

Grupa 3-osobowa

cena za godzinę zegarową za 1 osobę – 35zł

Grupa 2 -osobowa

cena za godzinę zegarową za 1 osobę – 40zł

Logopeda i zajęcia z terapeutą

Terapia dziecka z autyzmem

  • indywidualna sesja 45 min – 70zl

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

  • zajęcia grupowe (do 4 osób) 60 minut- 35zł
  • 60 minut zajęia indywidualne – 70zł

Zajęcia logopedyczne/ neurologopedyczne 

  • 60 minut indywidualnych zajęć – 80zł

Trening umiejętności społecznych –

  • zajęcia grupowe 45 min (do 4 osób) – 25zł

Grafomotoryka

zajęcia 45 minut cena 25zl/spotkanie

Programowanie dla dzieci

Grupa 6-8osobowa

cena za godzinę zegarową za 1 osobę – 25zł

Grupa 4 lub 5-osobowa

cena za godzinę zegarową za 1 osobę – 30zł

Grupa 3-osobowa

cena za godzinę zegarową za 1 osobę – 35zł

Grupa 2 -osobowa

cena za godzinę zegarową za 1 osobę – 40zł

Komputer dla Seniorów

sesje 90 minut cena w grupie 6-8 osobowej – 35zł

w grupie 4 lub 5-osobowej – 40zł

w grupie 3-osobowej – 45zł

w grupie 2 -osobowa – 50zł

Zajęcia indywidualne 100zł

Cennik dla firm

w celu otrzymania kalkulacji dotyczących zajęć grupowych dla klientów biznesowych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Przygotujemy dla Państwa ofertę dostosowaną do potrzeb Państwa firmy uwzględniający indywidualne potrzeby i dojazd do firmy.

Cennik obowiązuje od 1 września 2017.