OFERTA DLA PRZEDSZKOLI


Co oferujemy?

Zapraszamy Państwa do skorzystania ze szkolenia z zakresu języka angielskiego dla pracowników przedszkoli i żłobków.

Nasze szkolenie podnoszą kompetencje językowe nauczycieli przedszkolnych oraz pomagają wprowadzić praktyczny język angielski w codzienny rytm życia przedszkolaka.

Dla kogo?

Dla nauczycieli i wychowawców przedszkolnych pragnących podnieść swoje kwalifikacje i właścicieli placówek przedszkolnych chcących stworzyć program anglojęzyczny.

Poziom biegłości językowej wg CEF: A1 – B1 nie wymaga od uczestników kursu bardzo zaawansowanego poziomu językowego.

Zajęcia prowadzone są z należytą starannością, zgodnie z programem i harmonogramem zajęć zatwierdzonym przez Przedszkole,

przez doświadczonych nauczycieli i metodyków szkół międzynarodowych, którzy specjalizują się w nauczaniu języka angielskiego jako języka pierwszego.

Korzyści dla Przedszkola:

profesjonalnie przygotowana kadra do wprowadzenia języka angielskiego w codziennym życiu przedszkolaka,

brak konieczności zatrudniania dodatkowych nauczycieli języka angielskiego,

podniesienie atrakcyjności placówki dla rodziców,

możliwość wykonania szkoleń na terenie przedszkola

darmowe materiały szkoleniowe

dostęp do szerokiej gamy materiałów do praktycznego wykorzystania w pracy z dziećmi

Najważniejsze cechy kursu

szeroki wybór aktualnych tekstów związanych z pracą w przedszkolu;

realistyczne dialogi pozwalający na nauczenie dzieci codziennej komunikacji w języku angielskim

35 działów tematycznych zawierających materiał rozwijający umiejętność rozumienia tekstów mówionych i pisanych; oraz ćwiczenia doskonalące umiejętność mówienia i pisania;

metodyka wprowadzania języka obcego w pracy z najmłodszymi dziećmi.

prezentacja i udostępnienie najpopularniejszych źródeł, publikacji  i stron internetowych umożliwiających samodzielne prowadzenie zajęć językowych z dziećmi

przejrzysta i łatwa do wprowadzenia na lekcjach struktura materiału językowego.

Możliwości finansowania

 • finansowane w całości przez placówkę przedszkolną
 • finansowanie częściowe zarówno przez placówkę jak i pracowników
 • finansowanie ze środków unijnych.

Ceny

Zajęcia rozliczane są w systemie godzinowym a ich częstotliwość ustalana jest przed podpisaniem umowy z zamawiającym.

Płatności dokonują Państwo na podstawie faktury wystawianej na koniec miesiąca za każdy miesiąc prowadzonych zajęć.

Godzina zegarowa cena za 1 osobę w grupie 6 osobowej – 25zł

godzina zegarowa cena za 1 osobę w grupie 4 osobowej – 35zł

UWAGA: istnieje możliwość stworzenia grupy osób z różnych placówek

Gratis

Zapewniamy uczestnikom szkolenia w materiały dydaktyczne, w formie elektronicznej lub papierowej – nie ma potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zakupem podręczników lub innych pomocy dydaktycznych.

Dajemy dostęp do szerokiej gamy materiałów do praktycznego wykorzystania w pracy z dziećmi.

Części składowe kursu

 1. Podstawowe założenia metodyki nauczania języka obcego dzieci młodszych
 2. The classroom – słownictwo związane z otoczeniem dziecka w sali przedszkolnej
 3. Classroom supplies – słownictwo związane z przyborami plastycznymi oraz język instrukcji
 4. Daily schedule – codzienny rytm życia przedszkolnego, język codzienny
 5. Kindergarten goals  – cele przedszkola
 6. Communicating with parents and children – komunikacja językowa z dziećmi i r odzicami
 7. Classroom language frequency – jak posługiwać się językiem obcym w klasie by jego przyswajanie przez dzieći było przyjemne i efektywne.
 8. Classroom language : generating responses – jak sprawić by dzieci odpowiadały na nasze sugestie i prośby w języku angielskim.
 9. Classroom rules – wprowadzanie zasad.
 10. Assessments – testy i zabawy sprawdzające rozumienie
 11. Student Backgrounds – all about me – gry i zabawy językowe bazujące na poznawaniu dziecka i otaczającego go świata
 12. Traits of the Kindergarten Teacher – cechy nauczyciela
 13. Functional language – język funkcjonalny w różnych sytuacjach przedszkolnych
 14. Before the First Day
 15. The First Day
 16. Arrival Mealtimes
 17. Recess
 18. Play
 19. Stories and Reading
 20. Naps and Rest
 21. Clean Up Dismissal
 22. Lesson Plan Formats
 23. Assessing the Lesson
 24. Classroom Language: Getting Attention
 25. Classroom Language: Generating Repetition
 26. Classroom Language: Checking for Understanding
 27. Language Skills 1: Reading & Reading Strategies – czytamy z dziećmi
 28. Language Skills 2: Literature & Reading Strategies 2 – wprowadzamy klasyczne bajki
 29. Writing Skill & Writing Strategies – alfabet i nauka pisania w języku angielskim
 30. Math Skill 1: Counting and Cardinality – jak wprowadzać elementy matematyki – liczby
 31. Math Skill 3: Geometry – jak wprowadzać elementy matematyki – figury geometryczne
 32. Classroom Management: Theory & Methods- zarządzanie przebiegiem dnia teoria i metody
 33. Practical workshops – zajęcia praktyczne.

Zainteresowała Państwa nasza oferta lub chcieliby Państwo zapytać o szczegóły?