COACHING


Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie Coachingu i szkoleń managerskich prowadzonych przez certyfikowanego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem zdobytym zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Coaching

• Team coaching – zwiększenie efektywności działania zespołu: np. definiowanie nowych strategii, wdrażanie projektów rozwojowych, realizacja planów sprzedażowych, efektywna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, wdrażanie zmian organizacyjnych,

• Executive coaching – rozwój kompetencji przywódczych wyższej kadry kierowniczej, przygotowanie do wdrażania zmian w organizacji takich jak: fuzje, przejęcia, restrukturyzacje, zmiany personalne, sukcesja czy wdrażanie długofalowych strategii rozwoju,

• Career coaching – rozwój kariery np.: nabycie wiedzy i nowych kwalifikacji zawodowych, rozwój naukowy, zmiana stanowiska, zawodu lub pracodawcy,

• Start-up coaching – uruchomienie i rozwój własnego biznesu np.: rozpoczęcie działalności gospodarczej, wprowadzenie nowych produktów na rynek, wejście na nowe rynki,

• Performance coaching – rozwój kompetencji menedżerskich: np. zarządzanie zespołem, planowanie, delegowanie, wystąpienia publiczne, komunikacja interpersonalna,

• Mentoring – rozwój kompetencji zawodowych i przywódczych w relacji z doświadczonym menedżerem (mentorem).

Szkolenia i warsztaty

• Doskonalenie kompetencji przywódczych – efektywna komunikacja, skuteczne delegowanie zadań, budowanie relacji w zespole, udzielanie informacji zwrotnej, motywowanie, prowadzenie rozmów rozwojowych z podwładnymi, komunikacja trudnych decyzji, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, organizacja spotkań, efektywne zarządzanie zespołem, uczenie się, prowadzenie szkoleń i wystąpień publicznych,

• Wdrażanie coachingowego stylu zarządzania – wykorzystanie kompetencji coacha w pracy menedżera, trenera, konsultanta, handlowca lub terapeuty, coachingowe i mentoringowe rozmowy z podwładnymi i współpracownikami,

• Zarządzanie strategiczne – analiza strategiczna otoczenia, misja, wizja, wartości firmy, cele, mierniki, projekty strategiczne, wdrażanie i monitorowanie strategii, budowanie innowacyjnych modeli biznesowych w oparciu o metodę Alexandra Osterwaldera, inicjowanie, planowanie i zarządzanie projektami innowacyjnymi,

• Zarządzanie zmianą i innowacją – projektowanie innowacyjnych produktów i usług (Design Thinking, Service Design), warsztaty kreatywne, projektowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych, komunikacja menedżera w procesie wdrażania zmian.

Programy rozwojowe i doradztwo

• Programy rozwojowe – projektowanie i wdrażanie kompleksowych programów rozwojowych łączących warsztaty, sesje coachingowe, mentoringowe i doradcze z zakresu doskonalenia kompetencji przywódczych, efektywnej komunikacji, wdrażania coachingowego stylu zarządzania, kreatywności i innowacyjnego myślenia,

• Projekty konsultingowe – projektowanie i wdrażanie projektów doradczych i rozwojowych w obszarze strategii, innowacji, zarządzania personelem, planowania i rozwoju działalności gospodarczej.